Meer info?

Wij  musiceren  vandaag

met oog voor de toekomst

en respect voor de tradities uit het verleden

 

Vandaag kan het koninklijk fanfareorkest De Demervallei rekenen op een 35-tal vaste muzikanten en verwelkomen en ondersteunen we zeer actief nieuwe muzikanten. De muziekvereniging kijkt dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst.

Muziekverenigingen moeten mee evolueren met de tijd en de verwachtingen van het publiek. Muzikale kwaliteit moet meer en meer in combinatie gaan met belevenis. Wij  bieden hier een antwoord op door:

  • themaconcerten te organiseren
  • interactie met het publiek te zoeken
  • aandacht te besteden aan de omkadering
  • aan wedstrijden deel te nemen

Oog voor de toekomst mag jarenlange tradities niet verloren laten gaan. Daarom blijven we bijvoorbeeld trouw aan tradities zoals herdenkingen van oudstrijders uit de wereldoorlogen, processies en onze jaarlijkse Sint-Ceciliaviering.

Ter gelegenheid van de feestdag van Sint-Cecilia (de patroonheilige van de muzikanten) in november, worden er nog steeds op ambachtelijke wijze bloedworst of zwarte pensen klaargemaakt. Enkele actieve leden houden deze traditie in ere en besteden de volledige dag voor de festiviteiten aan de vleesbereiding, het vullen van de darmen en het afkoken van de pensen.

Op de feestdag zelf, worden de muzikanten en sympathisanten ’s middags uitgenodigd op de pensenmaaltijd. Het is de start van een ganse dag in het teken van dankbaarheid voor hun inzet voor de vereniging.

’s Avonds wordt de dag afgesloten met een diner en dansfeest waar tot op vandaag meer dan 120 muzikanten en sympathisanten samenkomen.